WebZdarma.cz

Mělník ve fotografii

 Poslední aktualizace 4.12.2011    The Bohemian city Melnic on the photography.  
                                                                                    Ein Tschechische Stadt Melnik auf die Fotografien.

Vítejte na prvních webových stránkách Standy Švece o městě Mělníku, které vznikly 8. dubna 2007. Jako mělnický rodák jsem se rozhodl, že trošku spojím svůj vztah k městu, kde žiju a zálibu ve fotografiích, abych tak potěšil vás návštěvníky těchto stránek a možná trochu napomohl propagaci města Mělníka, zejména v oblasti turistického ruchu, který je dnes důležitou součástí každého místa a mnohdy přináší určitou prosperitu nám všem.

Mělník se v posledních letech dost změnil. Velkou zásluhu má na tom vznik MOOS ( Mělnický osvětový a okrašlovací spolek), který má zásluhu na tom, že se každoročně podíváme do míst, která někdy ani nemáme možnost jinak navštívit, než při zvláštních příležitostech. Ostatně, kdyby tato možnost nebyla, nemohl bych předložit některé zajímavé fotografické materiály. Pak je to samozřejmě přiblížení města veřejnosti prostřednictvím  knížních publikací o historii Mělníka a četných dobových fotografií. Významnou měrou se také zasloužil o zpřístupnění dominanty města za účelem rozhledu pro širokou veřejnost . K trvalému zpřístupnění věže došlo v roce 2007. Na jaře 2008 se veřejnosti otevřela možnost návštěv u městské středověké studny  a byl tak vykonán jakýsi první krok k otevření městského historického podzemí, jehož zpřístupnění by bylo  pochopitelně velmi žádoucí. Roku 2009 dorazila pod naše město konečně i důstojná výletní lodní doprava, která se tak napojila především na čilý sezonní provoz v Ústeckém kraji a dále pak k Praze či Brandýsu nad Labem. Ve stejném roce se rozjela významná revitalizace centra města, která s vyjímkou hlavního náměstí byla letos dokončena. Nakonec musím ještě zmínit vybudování Labské cyklostezky na podzim 2010, která má mezinárodní význam, jako cyklostezka Hamburg-Wien.

Nuže, vykročme za poznáním našeho města a jeho krás. Nejdříve se podívejme z jeho věží a připomeňme si pro úplnost, že zde stála ještě brána Labská, která byla stržena roku 1838 a ve středověku i brány Říční a Louková, jejichž náčrty se bohužel nedochovaly. Také Pražská brána měnila několikrát podobu a letos dostala barva její fasády historickou podobu v podobě pískové žluti. Hlavní dominanta města se dívá do šírého kraje od roku 1488 a vůbec si bez ní naše město neumíme představit. Bašty se dochovaly dvě. První je v Jungmannových sadech a druhou najdete, když vkročíte z náměstí Míru průchodem k restauraci Na hradbách. Je to ta malá věžička s kuželovitou střechou a říká se jí Ferdinandova hláska. Obě jsem umístil na stejnou stránku. Pak nahlédneme do podzemí města,vydáme se městem i jeho okolím za poznáním i hledáním krás, představíme si některé plány do budoucna (sekce podzemí) a v rámci některých akcí spatříme i věci málo, nebo téměř nevídané. V případě problémů s textem doporučuji zavřít záložku.
                                                                                                   
 The royal town  Melnik of Central Bohemia at the pictures.
Welcome on the royal town  Melnik !  This town has about 20 thousand peoples and lays 30 km north from the capital city Prague.
Here is the confluence about two most important rivers on Bohemia, the very nices views at the large country and many memories.
Come and visit my privacy webpages with many photography about this piece of beauty Bohemia country.
Click to a some sign at a left part of the middle this capital webpage, please.


                                            Der mitte Böhmen  könig Stadt Melnik in die Fotographieren.
Herzlich Willkommen in der könig Stadt Melnik ! Diese Stadt hat 20 000 Leute und Sie könen finden er 30 km Nord von der Hauptstadt Prag.
Hier ist ein  wichtig Zusammenfluß ( die Elbe ud die Moldau) , schöne Blick nach die alle Weltseite und die vielen Denkmalen.
Bitte, Sie könen besuchen diese Webseiten mit vielen Fotograhieren aus ein schön Stück diese Böhmenland.  Die Hinweises nach die Websaiten sind in die Mitte diese Hauptseite.
                    Výhled od zámku :
V Pcherách u Kladna byla v únoru 2008 spuštěna naše nejvýkonnější větrná elektrárna ( 2x3 MW). Průměr
rotoru 100 m, výška osy rotoru je v 85 metrech nad zemí.(www.vtpchery.cz) Elektrárnu spatříme od zámku,
pokud se podíváme nad bývalou budovu Strojobalu v Lužci nad Vltavou. Další elektrárnu na úpatí
Bouřňáku v Krušných Horách ( nad Teplicemi) můžeme vídat za dobrých podmínek již od loňska na
úpatí hory Kletečná ( pouze dvě vrtule). Je cca 70 km vzdálená, průměr rotoru 71 m a výška osy rotoru 85 m.

                                                                           Knížka, která by neměla chybět ve vaši knihovně.
František Purš-Náš Mělník,  Jan Kilián a spolek autorů-Mělník


                                                                 Pokud přijedete do královského města Mělníka ležícího nad soutokem našich dvou největších řek, tak si rozhodně nenechte ujít návštěvu chrámu Sv. Petra a Pavla, kam i můžete jen nakouknout přes západní dveře od vyhlídky a samozřejmě přilehlou kostnici. Vynikající zprávou však je, že od roku 2007 se již nemusíme kochat výhledem do kraje jen z vyhlídek, ale můžeme vystoupat na zdaleka viditelnou 60 metrů vysokou dominantu odkud lze spatřit  za lepší viditelnosti například Krušné Hory, Ještěd, Prahu, či vysilač v Českém Brodě. Od jara 2008 se můžete vypravit podzemní chodbou také ke středověké studni pod Náměstím Míru a lístky jsou k dostání v infocentrum na náměstí. Nakonec bych doporučil místní muzeum a Pražskou bránu, protože například podzemí je ve fázi výzkumů a další památky jsou mnohdy přístupné jen vyjímečně, a tak si je můžete prohlédnout třeba zde na fotografiích. Mělník je již tisíc let starou vesnicí a od roku 1274 je považován za město.

                                                                                     What is interest on this old royal  town ? Since 2007 year you can visit the tower of St. Peter and Paul church. The tower is 60 meters high and the around wiev is beatiful. You can see a  large country from the capitol city Prague to the border mouting. Don't forget visit a church and the house of skeletons by the tower too. The second interest memory is a historical well of the underground. The well is open since 2008 year, July .The tickets you can buy on the infocentrum at the square. The third memory are the history Prag tower and the museum. Many memories on the pictures aren't accessible to the public, but sometimes they are only. If do you want know more, see these address, please : www.melnik.cz - The oficial town web,  www.melnik2000.cz- The privacy  web about the town history on the English language too, and the last my privacy web is   www.mujmelnik.webzdarma.cz- The best photography web about the town. This web is building and I increase the pictures and English language maybe too, if the visitors will be interest about the pictures and if you will be write to the guestbook. The royal town Melnik is the one thousand years old village. Since 1274 year is Melnik the town.
                                                                                         
                                                            Was Sie können besuchen im ein alt könig Stadt Melnik ? Sie können besuchen die Peter ud Paul Kirche, das Knochenhaus und von 2007 Jahr Sie können besuchen ein 60 Meter hoch Kircheturm, wo ist zehr schöne Blick nach Prag, Erzgebirge und ein Berg Ještěd bei der Stadt Liberec, wenn ist gut Wetter. Dann Sie besuchen der mittelalterlich Brunnen, das Museum und der Pragturm. Sie können kaufen die Eintrittskarte zum der Brunnen  im ein Infozentrum auf den Friedenplatz. Aber, viel Denkmal Sie können sehen nur hier, oder zeitweise. Melnik ist ein 1 000 Jahre alt  Dorf und von 1274 Jahr ist der Stadt. Diese Web ist ein speziell  fotografieren Web nur und er ist aufbauen, aber Sie können besuchen ein offiziell Web...www.melnik.cz , oder ein privat Web auch mit die Geschichte diese Stadt...www.melnik2000.cz

Navštivte také nejlepší informační web na Mělníku na www.melnicek.cz a zbrusu nový web Rádia Soutok, kde publikuji různé články na www.radiosoutok.eu. V současnosti například o mělnické hromadné dopravě, její historii, či například o rádiu a věcí kolem něho. Odkazy v záložce!!!                                                                                                   
                                                                     
  

Výhledy a interier věží      The views from the towers and their interior.   Die Aussichts aus die Turms und ihr Interieurs.                                      

Mělnické podzemí            The cities undeground.                                   Der Melnik Keller.                                                                                

Studna                            The historical well                                          Der mittelalterlich Brunnen                                                                    

Za romantikou                 Romantic pictures from my town.                   Die romantiker Bildern                                                                            

Za poznáním                   Knowledge the town Melnik, please !             Sie kennenlernen ein Stadt Melnik.                                                              

rok 2008                               Year 2008 on the town                                  Das Jahr 2008          

rok 2009                

Cyklostezka (Wien-Hamburg)   The Elbe bicycle way                                Der Elbe Radweg                                                                

Setkání rodáků (31.6. a 1.7.07),(mělnické poklady,výhled z věže) The meeting about Melnic birthday peoples.  Die Landsmannsbegegnung in Melnik.

110 let oslav žel. trati Mělník-Mšeno-Dolní Cetno    The railways holiday        Der Eisenbahnfeiertag                                                                      

Vinobraní 2007               Vintage 2007                                                 Die Weinlese 2007                                                                                      

Povodně 2002                 A flood 2002                                                 Das Hochwasser 2002                                                                              

Okolí                             the environs                                                   Die Umgebung                                                                                        

Bitva u Sokolova.           The battle near Sokolovo village.                      Die Schlacht bei ein Dorf Sokolovo                                                          

Poesie                           Poetry                                                             Die Poesie                                                                                              


Ankety                          The mark about this webpages.                        zensieren                                                                                                 

Návštěvní kniha             The guestbook                                               Das Empfangsbuch                                                                                      

Radio Soutok- Nový web o Mělníku !!

Mělníček            An interesting melnic web about the culture etc. ( Czech language only)
(rovněž odkazy na další weby)

www. melnik2000.cz             English language informations web too                           Deutsche sprache informacion web auch.              

Aktualizace

                                                                                                           


Kalendárium
1990 Mělník se obléká do zářivých barev. 1993 literární amat. sdružení Pegas vydává sbírku Mělník veršem i obrazem, kde se  veřejně objeví myšlenka o zpřístupnění městského podzemí a výletních plaveb pod městem na Labi, jako v dávné minulosti. 1997 Veřejné osvětlení v podobě koule rozzáří Polabský park, starý most, centrum. Osvětlený je také zámek s věží, za knihovnou je instalována tabule výhledu na České Středohoří. 100 let oslav železniční trati Mělník-Mšeno-Dolní Cetno. 1998 Park na Pivovaře, první zkoumání podzemí v oblasti bývalého hostince Hamburk. 1999 rozhledna na Vrátenské hoře (28.10.) 2000 první regionální výstava se týká historických fotek Karlova náměstí. 2002 první vichřice kosí Polabí a Hořín (květen) Největší povodně v historii ( srpen). 2003 Mgr. Renata Špačková přichází s vynikající brožurou ,, Mělnická zastavení I". 2004 vzniká MOOS, 11.9..  první možnost vystoupat do ochozu dominanty města ( zaměřeno na věž) v rámci Dnů evropského dědictví a dalších prostor, 730 let města Mělníka. 2005 jaro ( 16.4.) v rámci dne památek a historických sídel poznáváme Vodárenskou věž, či baštu v Jungmannových sadech ( zaměřeno na opevnění města). 2005 podzim (10. září) zaměřeno na podzemí města. Významné periodikum ,,Tep regionu" (červenec) vyzývá občany k podílení na výstavbě rozhledny v Kadlíně pod heslem ,, Pokud nejsi kůže líná, přivez kámen do Kadlína". 2006 rozhledna postavena ve středověkém stylu, rodí se Mělníček-web Best of Mělník. 2007 Rodí se tyto stránky, oslavy 110 let trati Mělník-Dolní Cetno přejmenovány na Kokořínsko s párou a změněny na každoroční událost. První sraz rodáků, trvalé zpřístupnění mělnické dominanty. 2008 zpřístupnění chodby ke středověké studni, rekonstrukce hradební zdi v parku Jungmannovy sady. 2009 zrod výletní lodní dopravy na Labi, započetí rekonstrukce historického středu města. 2010 dokončení rekonstrukce, vznik polabské cyklostezky ze Zelčína do Hněvic v rámci mezinárodní cyklotrasy Hamburg-Wien.
Bylo by toho moc a možná se někde vloudila nepřesnost. Vynechal jsem supermarkety i významné historické knihy apod. Účelem tohoto kalendária bylo, si v takovém zpestření připomenout, jak rychle se vše mění, jak je vše pomíjivé, a že si mnohdy dobré myšlenky dokážou dojít až do cíle, byť to někdy bohužel okolnosti zdržují.

Vyznání rodnému městu

Mělníku můj, město  rodné !
Tvé vinné hrozny jsou
jak život můj.
Když mnoho slunných dní je,
jsou sladké,
když ne-kyselé.

Jak Labe pod tebou
plyne i život můj,
a stejně tak jak tato řeka
se zařezává do vzdálených
kopců,
vtíná se on do svých snů.

Hodiny na věži odbíjejí
nenávratně minulosti.
Domy v tvých ulicích
dostávají nový kabát
a ejhle,
jak nám stařík omládl !

Tak spolu teď s králem
 stojíme,
každý vzpomíná
na svou minulost.
Pak pohlédnu do očí kamenných
a zeptám se:

,,Co,Karle, co bude dál ?"

(Standa Švec, Publikováno v
PEGAS: Mělník veršem a obrazem 1993,
Profily 1995,
Elektronické nakladatelství Václav Hejna: Mělník veršem 2004)Nahoru