U Straků
                                                  Objekt bezprostředně navazuje na Pražskou bránu a patří k vyjímečně zpřístupněným objektům . Byl vybudován v bývalém parkánu,
                                                   jenž tvořil součást středověkého opevnění města. Dům nese pamětní desku, která připomíná olympionika veslaře Josefa Straku.
                                                   Přístup do prostoru sklepů je buď od Pražské brány, nebo z Karlova náměstí. To je ta zdánlivě slepá ulička, která v minulosti měla
                                                   řešit obchvat Pražské brány, která už nevyhovovala provozu v obou směrech, jak se dozvídáme z pera současných městských historiků
                                                  pana Purše a paní Špačkové, zejména v měsíčníku radnice. Pro zajímavost tedy dodám, že k zamýšlenému návrhu nakonec nedošlo a
                                                  díky tomu po určitých úpravách  nabyla na svém významu Tyršova ulice.
                                                  Informační brožura kterou vydal  MOOS ( Městský osvětový a okrašlovací spolek) ke Dni evropského dědictví na Mělníku 10.9.2005,
                                                  se dozvídáme, že tu mají dna sklepů až 6 úrovní od cca 3 metrů do téměř 10 metrů pod povrchem. Na první fotografii si můžete udělat
                                                   určitou předstvu. Jsou to vesměs holé a prázdné prostory, které však byly v minulosti využívány třeba ke skladování komponentů
                                                   na výrobu mýdla. Věřím, že určitě ještě o sklepích bude dost literatury pro zájemce a tak se vrátím k fotografiím. V dnešní uspěchané
                                                  době si rozhodně nemůže návštěvník, který se o věc zajímá třeba jen povrchně, nepovšimnout dvou věcí. Najdete zde veslařský
                                                    trenažér využívaný Klubem veslařů mělnických na trénování v zimních měsících a jistě jste si povšimli i zvýšeného obsahu vlhkosti.
                                                  Samozřejmě, že oprava objektu pro nějaké případné další turistické, případně jiné využití je během na dlouhou trať, ale osobně mě
                                                  oslnila velikost a hloubka objektu, což mi připomělo srovnání s jinýni podzemními labyrinty v jiných historických městech.
                                                  
                                                    Úvod

Mělnické podzemí

Zámecké sklepy

U Holečků

Plány podzemí a studny

RevitalizacePři pohledu skrz tuto mříž si může návštěvník udělat představu o jednotlivých patrech a hloubce sklepních prostor.Jedna z mnoha chodeb. Sklepy měly i výtahovou šachtu.Nejspodnější chodba nás vede k veslařskému trenažeru. Na snímku je patrná vlhkost v těchto prostorách.Průzkumná štola.Důsledkem vlhkosti je i občasná rampouchová výzdoba.Zmíněný veslařský trenažér.Chodby jsou dnes převážně prázdné.Od roku 1994 probíhá odstraňování havarijního stavu a na některých místech dochází k vyzdívání zpevňujících klenbových pasů.

Nahoru